Dettaglio

Scheda 1/1

Tipo documento: Cartografia a stampa
Livello bibliografico: Monografia
Autore: 'incisore:' Goos, Pieter
Titolo: [*Raccolta di carte nautiche]
Dati editoriali: 'editore:' Goos, Pieter
Data di pubblicazione: 1666
Copertura: t'Amsterdam - NL
Identificativo: GE38005011
ARK: ark:/64639/GE38005011
ARK: ark:/64639/GE38005011/9971
Lingua: nl
Relazioni:
'comprende:' Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa. {GE38005153}
'comprende:' Pascaart van de Noort Zee Verthoonende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen. {GE38005154}
'comprende:' Pas-Caart van de Oost Zee Verthoonende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eylandt Rugen ende Wyborg. Op nieuws oversien en verbeetert. {GE38005155}
'comprende:' Pascaarte vande Zuyder Zee, Texel, ende Vlie-ftroom, als mede 't Amelander-gat {GE38005156}
'comprende:' Pascaart van de Noord Zee van Texel, tot de Hoofden. {GE38005157}
'comprende:' Cust van Hollant Tussen de Maes ende Texel. {GE38005160}
'comprende:' A *De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep. ; B *Caarte van De Mase ende het Goereesche Gat {GE38005161}
'comprende:' De cust van Zeelandt, begrypende in sich de gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree en de Maes {GE38005162}
'comprende:' Paskaert Van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle drooghten, diepten, en ontdiepten, tusschen 't eylandt Schouwen en de Hoofden, curieuselyck beschreven door Dirck Davidsz. {GE38005163}
'comprende:' Pas - Caarte van Canaal Vertoonende in 't in Gheheel Engelandt, Schotlandt, Yrlandt, en een gedeelte van Vrancrÿck. {GE38005164}
'comprende:' Paskaarte om Achter Yrlandt om te Zeylen van Hitlant tot aen Heyssat... {GE38005165}
'comprende:' Paskaerte van't in comen Van't Canaal, hoemen... {GE38005166}
'comprende:' Paskaerte vande Bocht van Vranckrijck en Galisen... {GE38005167}
'comprende:' Pas - Caarte van Hispangien... {GE38005168}
'comprende:' De Cust van Barbaria, Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo S.Vincente tot Capo Verde. {GE38005169}
'comprende:' Caarte voor een gedeelte der Canarise Eylanden als Canaria, Tenerifa, Fortventura, etc. {GE38005170}
'comprende:' Pas-Caart van Guinea en de Custen daer aen gelegne van Cabo Verde to Cabo de Bona Esperanca. {GE38005171}
'comprende:' Pas-kaarte van de Zuyd-vest-kust van Africa, van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperança {GE38005172}
'comprende:' A *de Cust van Barbaryen van Mamora tot Capo Blanco ; B *De Cust van Barbaryen van Capo Blanco tot Capo de Geer ; C *De Reede van Punte del Gada int Eylandt S. Michiels ; D *De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera ; E *De Eylanden van Madera en Porto Santo. {GE38005173}
'comprende:' Pascaerte van 't Westelyckte Deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin {GE38005174}
'comprende:' Paskaerte Zynde t'Oosterdeel Van Oost Indien met alle de Eylanden deer ontrendt geleegen van C. Comorin tot aen Iapan {GE38005175}
'comprende:' Noordoost Cust van Asia van Iapan tot Nova Zemla {GE38005176}
'comprende:' De Zee Custen van Ruslandt, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla {GE38005177}
'comprende:' De Custen van Noorwegen, Finmarken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt en een gedeelte van Schotlandt {GE38005178}
'comprende:' Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt; hoemen de selvrige van Hilandt en de Noort custen van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach {GE38005179}
'comprende:' Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden... {GE38005180}
'comprende:' Pascaerte Van Westindien De Vaste kufen En de Eylanden {GE38005181}
'comprende:' Pascaert vande Caribes Eylanden {GE38005182}
'comprende:' Paskaart van Brasil Van Rio de los Amazones, tot Rio de la Plata {GE38005183}
'comprende:' Paskaarte van het Zuydelyckste van America... {GE38005184}
'comprende:' Paskaerte van nova Hispania, Chili, Peru, en Guatimala {GE38005185}
Formato: [33] c. doppie di tav., in fol.

Biblioteca: Biblioteca Universitaria - Genova
Collocazione: SALA 2/N/12/33
Collezione: Digitalizzazione e catalogazione di materiale cartografico
Agenzia: Biblioteca Universitaria di Genova
Progetto: http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/bug/cms/bug/it/news/cartog.htm

Licenza dei contenuti digitali

Creative Commons licenses BY-NC-SA 4.0